အညာမြေပဲဆီသန့် - Groundnut oil (from 9500Ks)

၁၀၀% အာမခံ 🥜 မြေပဲဆုံဆီစစ်စစ်ကို အောင်ချမ်းသာ အညာမြေပဲဆီသန့် နှင့် ပျားရည်ဖြန့်ချိရေးမှာ...

Deal Ends in 9 days

12000 Ks
10000 Ks

Deal Ends in 9 days

10950 Ks
9700 Ks